ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

باربند

bārband

جای بستن بار در سقف اتومبیل یا اتوبوس.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما