ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اواخر

'avāxer

۱. [جمعِ اَخِیر] = اخیر
۲. [جمع آخرَة] [قدیمی] = آخرت

پایان هها

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما