ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اهرم

'ahrom

میله‌ای با مقطع معمولاً تخت که محور آن خمیدگی دارد و از آن برای بارهای سنگین در فواصل کوتاه استفاده می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ