ترجمه مقاله

اهبت

'ohbat

۱. آنچه از وسایل سفر تهیه کنند؛ لوازم زندگانی.
۲. سازوبرگ جنگ.
۳. سازوسامان.

ترجمه مقاله