ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

انور

'anvar

۱. روشن‌تر؛ درخشان‌تر؛ تابناک‌تر.
۲. نورانی؛ درخشان.
۳. مبارک؛ گرامی.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما