ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفاذ

'enfāz

۱. روان کردن؛ فرستادن.
۲. اجرا کردن حکم و فرمان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ