ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اندیشمند

'andišmand

۱. آن‌که به‌صورت جدی و استدلالی در مورد موضوع‌های عام مانند فلسفه، سیاست، یا علم بیندیشد.
۲. (قید) نگران؛ ناراحت.

اندیشناک، اندیشهور، بخرد، دانا، فکور، متفکر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ