ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

انجیلاوند

لغت‌نامه دهخدا

انجیلاوند. [ ] (اِخ )دهی است از ساوه ٔ جبل و آنرا انجیل بن نوذر بنا کرده است و چون او بدین موضع فرود آمده است این موضع بیشه ای بوده است پر از درخت انجیر بدان موضع این دیه بنا کرده است و انجیلاوند نام نهاده . (از تاریخ قم ص 85). در فرهنگ جغراف

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما