ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انجیرک

'anjirak

گیاهی از تیرۀ آلاله، که سرشاخه‌های سمّی آن خاصیت دارویی دارد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ