ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الصلا

'assalā

کلمه‌ای که در مقام دعوت عده‌ای از مردم برای طعام خوردن یا انجام دادن کاری گفته می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ