ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

التذاذ

'eltezāz

۱. لذت بردن؛ لذت یافتن.
۲. خوشمزه یافتن چیزی.

حظ، کیف، لذت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ