ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ال

'al

درختی با برگ‌های دراز نوک‌تیز، گل‌های زردرنگ، میوۀ سرخ ترش‌مزه، و چوب سفت و سخت که در جنگل‌های مازندران می‌روید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ