ترجمه مقاله

اقوی

'aqvā

۱. قوی‌تر؛ تواناتر؛ نیرومندتر.
۲. محکم‌تر.

ترجمه مقاله