ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقدس

'aqdas

۱. مقدس‌تر.
۲. منزه‌تر؛ پاک‌تر؛ پاکیزه‌تر.
۳. عنوانی احترام‌آمیز برای بزرگان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ