ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقباض

'eqbāz

۱. گرفتن و به تصرف درآوردن کالا.
۳. داد‌و‌ستد قبض در معاملات.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ