ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اغتسال

'eqtesāl

غسل کردن؛ سر‌ و ‌تن شستن؛ شست‌وشو کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ