ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اظلم

'azlam

ظالم‌تر؛ ستم‌کننده‌تر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ