اشک ریز

'aškriz

ویژگی چشمی که همواره اشک بریزد؛ کسی که گریه کند و اشک بریزد؛ اشک‌بار؛ گریان.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما