ترجمه مقاله

اشهی

'ašhā

خوش‌مزه‌تر؛ لذت‌بخش‌تر.

ترجمه مقاله