ترجمه مقاله

اشنه

'ošne

۱. نوعی خزه که در نواحی معتدل، مرطوب، و باتلاقی می‌روید.
۲. = اشنان

ترجمه مقاله