ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسکنه

'eskene

١. وسیلۀ فلزی دسته‌داری که نجاران برای سوراخ کردن چوب و یا ایجاد شیار به کار می‌برند.
۲. (کشاورزی) یکی از انواع پیوند که از طریق شکاف دادن تنۀ درخت انجام می‌شود و زمان آن از پانزدهم اسفند تا پانزدهم فروردین است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ