ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسکندرانی

'eskandarāni

۱. از مردم اسکندریه.
۲. (اسم) [قدیمی] نوعی پارچۀ لطیف که در اسکندریه بافته می‌شده: ◻︎ اگر اسکندری دنیای فانیت / کند بر تو کفن اسکندرانیت (عطار۱: ۱۹۲).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ