ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسطبل

'establ

جای سرپوشیده برای نگه‌داری چهارپایان، به‌ویژه اسب؛ طویله.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ