ترجمه مقاله

استقامت

'esteqāmat

۱. ایستادگی کردن؛ ایستادگی؛ پایداری.
۲. سلامت؛ تندرستی.
۳. راستی؛ درستی.
۴. ثبات؛ استواری.
۵. (صفت) (ورزش) ویژگی هریک از مسابقاتی که دارای زمان یا مسیر طولانی هستند: دوِ استقامت، شنای استقامت، اسکی استقامت.
۶. (نجوم) [قدیمی] حرکت بعضی سیارات در جهت توالی بروج.

استحکام، استواری، ایستادگی، پایداری، پشتکار، ثبات

پایداری، پایمردی، ایستادگ

ترجمه مقاله