ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استجازه

'estejāze

اجازه خواستن؛ اذن خواستن؛ رخصت طلبیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ