ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ارمتی

لغت‌نامه دهخدا

ارمتی . [ اَ م َ ] (اِ) از لغت اوستائی آرمئیتی (ارم - متی ) به معنی فروتنی و بردباری و سازگاری و همین کلمه است که با ترکیب با ((سپنتا)) به معنی مقدس در اوستا ((سپنتا آرمتی )) و در فارسی سپندارمذ شده یعنی فروتنی پاک یا تواضع مقدس و آن نام دوازدهمین ماه است . (فرهنگ ایران باستا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما