ترجمه مقاله

احساس

'ehsās

۱. دریافت؛ درک.
۲. (روان‌شناسی) حس کردن چیزی به‌وسیلۀ یکی از حواس پنج‌گانه.
۳. (اسم) عاطفه؛ ذوق.

۱. عاطفه
۲. حس، درک، دریافتن

سهش، شور، دریافت، برداشت

ترجمه مقاله