ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثاث

'asās

لوازم خانه یا محل کار.

ابزار، اثاثیه، اسباب، رخت، سامان، عقار، کالا، لوازم، متاع

کاچال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ