ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتم

'atom

۱. (شیمی، فیزیک) کوچک‌ترین جزء از یک عنصر شیمیایی که دارای خواص آن عنصر است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ