ترجمه مقاله

اتحاد

'ettehād

۱. یکی شدن؛ یگانگی کردن.
۲. یگانگی داشتن؛ یگانگی؛ همدستی.
۳. (ریاضی) تساوی‌ای که یک یا چند متغیر دارد و به ازای همۀ مقادیر متغیرها صدق می‌کند.

ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق، وحدت، همبستگی، همدستی، همدلی، همراهی، یکدلی، یگانگی، ≠ اختلاف

ه مبستگی، یک پارچگی، هماهنگی، یگانگ

ترجمه مقاله