ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ابراهیم مرادی

لغت‌نامه دهخدا

ابراهیم مرادی . [ اِ م ِ م ُ ] (اِخ ) از علمای شام در قرن دوازدهم هجری . مردی فاضل و ادیب بوده . اجداد وی اصلاً بخاری باشند. او در دمشق به سال 1118 هَ .ق . متولد شده پس از آنکه از علمای شام اخذ علوم کرد باسلامبول رفت و در سال <span class="hl"

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما