ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابدا

'abadan

۱. هرگز؛ هیچ‌گاه.
۲. [قدیمی] همیشه؛ برای همیشه؛ جاودانه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ