ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ابتسام

'ebtesām

۱. تبسم کردن؛ لبخند زدن.
۲. شکفتن.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما