ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آگهی

'āgahi

۱. نوشته‌ای که به‌وسیلۀ آن مطلبی را به اطلاع مردم برسانند؛ مطلبی که از طرف کسی یا بنگاهی به‌وسیلۀ روزنامه یا رادیو یا تلویزیون انتشار داده شود و جنبۀ تبلیغ داشته باشد؛ اعلان.
۲. [قدیمی] آگاهی؛ اطلاع؛ خبر.

۱. اطلاعیه، اعلامیه، اعلان، تبلیغ
۲. استحضار، اطلاع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ