ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آویزه

'āvize

۱. چیزی که به چیز دیگر آویخته شده؛ آویخته.
۲. (اسم) گوشواره.
۳. (اسم) گردن‌بند؛ گوشواره.
۴. (اسم) (زیست‌شناسی) آپاندیس.

گوشوار، گوشواره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ