آمود

'āmud

۱. ساخته.
۲. آراسته.
۳. به‌رشته‌کشیده‌شده: گوهرآمود.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما