ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آلونک

'ālunak

۱. [مجاز] خانۀ کوچک.
۲. خانۀ کوچک موقت که از چوب و مصالح کم‌دوام بسازند؛ کومه؛ کلبه.

بیغوله، جانپناه، زاغه، کلبه، کومه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما