ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آغل

'āqol

۱. جایی در کوه یا خانه که برای جا دادن گوسفندان در شب درست کنند.
۲. لانۀ مرغ خانگی؛ محلی برای اسکان گوسفند، بز، و سایر دام‌ها.

آخور، اصطبل، بارهبند، ستورگاه، طویله

سرپناه، لانه مرغ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ