ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرن

'āran

= آرنج: ◻︎ زمانی دست کرده جفت رخسار / زمانی جفت زانو کرده آرن (آغاجی: شاعران بی‌دیوان: ۱۹۵ حاشیه).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ