ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آرم

'ārm

علامت مخصوص یک کشور، حزب، مؤسسه، سازمان، اداره، و مانند این‌ها که بر هرچیز وابسته به آن نقش می‌بندد.

علامت، مدال، نشان

نشان، نشانه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما