ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرد

'ārd

گردی که از کوبیدن یا آسیا کردن غلات یا حبوبات به‌دست آید: آرد گندم، آرد جو، آرد برنج، آرد نخود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ