ترجمه مقاله

آدرس

'ādres

۱. نشانی شخص یا اداره و بنگاه.
۲. نوشته‌ای که حاوی نشانی یک محل باشد.

عنوان، نشانی

نشان

ترجمه مقاله