ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آتش زنه

'ātašzane

۱. سنگی خاکستری‌رنگ که با زدن آن بر فولاد جرقه ایجاد می‌شود.
۲. = چخماق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ