ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آتش زبان

'ātašzabān

تیززبان؛ کسی که تند سخن بگوید: ◻︎ سعدی آتش‌زبانم در غمت سوزان چو شمع / با همه آتش‌زبانی در تو گیراییم نیست (سعدی۲: ۳۶۹).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ