ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آب انبار

'āb[']ambār

۱. حوض بزرگ روپوشیده در زیرزمین که سقف آن را با آجر می‌سازند.
۲. جای ذخیره کردن آب.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما