ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پاد چم

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
( ِ یا َ ) پاد معنی، متضاد، دارای چم متضاد؛ مخالف "هم چم"

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما