ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

النهایه

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
النهایه عاقبت نهایت آنکه سرانجام بالاخره الی غیر النهایه همیشه و دائما
0
ناشناس:
سرانجام

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ