ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حفظ کردن

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: تداوم اندیشه ازبَر کردن (شدن)، به‌خاطر سپردن، به‌حافظه (به‌یاد) سپردن، بَر کردن، یادداشت کردن، طوطی‌وار یادگرفتن، یاد گرفتن به‌خیال سپردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما