ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

جِز،جِز و جِز

گویش تهرانی

صدای آب روی آتش، صدای سرخ کردن چیزی در روغن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما