ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صبرینا

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: sabrinā) (عربی ـ فارسی) [صبر + ین (پسوند نسبت) + الف اسم ساز] ، منسوب به صبر؛ (به مجاز) صبور و شکیبا .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ